Ξένες Γλώσσες - Prolingua

  ΤΜΗΜΑΤΑ   

Τα τμήματά μας είναι αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή, έτσι που να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή της διδακταίας ύλης. Λειτουργούν ειδικά Παιδικά-Εφηβικά τμήματα και τμήματα Ενηλίκων-Φοιτητών για όλες τις γλώσσες. 

e-School

Προσφέρουμε στους μαθητές μας, όλων των επιπέδων, ελεύθερη πρόσβαση στο διαδικτυακό μας τόπο και τους παρέχουμε τη δυνατότητα να εκμεταλευτούν τη σύγχρονη τεχνολογία και το διαδίκτυο για συμπληρωματική εξάσκηση, αλλά και ειδικά προγράμματα εκμάθησης της ξένης γλώσσας και προετοιμασίας για τις εξετάσεις από απόσταση.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ατομική διδασκαλία γι’ αυτούς που δεν έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο ή σταθερό ωράριο εργασίας, με πρόγραμμα σπουδών εξατομικευμένο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του μαθητή. Δυνατότητα μαθημάτων και από απόσταση μέσω internet (Distance Learning).

ΔΙΔΑΚΤΡΑ - ΠΑΡΟΧΕΣ

Έκπτωση 20% επί του συνόλου των διδάκτρων σε κάθε νεοεγγραφόμενο μαθητή και δωρεάν παροχή των διδακτικών βιβλίων για μαθητές των τάξεων juniorA - Intermediate D.

- Δωρεάν παιδικά προκαταρκτικά τμήματα στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, και Ιταλικά.

- Δωρεάν computer με το Belt study system, που είναι ένα multimedia πρόγραμμα επανάληψης - μελέτης της Αγγλικής γλώσσας.

- Επιπλέον ώρες διδασκαλίας και προσομοιώσεις εξετάσεων στους υποψηφίους για διπλώματα μαθητές μας.

- Έκπτωση στα αδέλφια (και στα δύο και όχι μόνο στο μικρότερο)

- Έκπτωση στη δεύτερη ξένη γλώσσα(και στις δύο γλώσσες)

- Δωρεάν παροχή άφθονου υποστηρικτικού υλικού, σημειώσεων, τεστ, εποπτικού υλικού για όλες τις γλώσσες

- Συνεχής ενημέρωση γονέων για την πορεία του μαθητή μέσω τετραδίου επικοινωνίας και τακτικών συναντήσεων.

 

Share