Ξένες Γλώσσες - Prolingua

xenes glosses vironasΞένες Γλώσσες

Η σύγχρονη κοινωνική, επιστημονική και οικονομική πραγματικότητα αλλά και η ταχύτητα και αμεσότητα της επικοινωνίας, η οποία παρέχεται από τα ηλεκτρονικά μέσα, επιβάλλει μια διαρκώς αυξανόμενη χρήση ξένων γλωσσών. Αν αποδεχθούμε το γεγονός ότι το σημαντικότερο αγαθό της σύγχρονης ζωής είναι η πληροφορία, η απόκτηση και η διαχείρισή της, τότε δεν μπορούμε να αντιπαρέλθουμε την αναγκαιότητα της απόκτησης των μέσων που μας οδηγούν σʼ αυτήν. Η καλή γνώση των γλωσσών που  χρησιμοποιούνται από μεγάλο αριθμό ανθρώπων της παγκόσμιας κοινότητας δεν ανοίγει μόνο τους ορίζοντες του ατόμου στην γνώση και την επικοινωνία, αλλά αποτελεί πλέον προϋπόθεση για όσους προσπαθούν να εκπληρώσουν έναν οποιονδήποτε εκπαιδευτικό ή επαγγελματικό στόχο.

Σημαντική θέση σʼ αυτή την προσπάθεια κατέχουν τα Πτυχία/Πιστοποιήσεις Ξένων Γλωσσών, τα οποία έχουν ενσωματωθεί  στα προσόντα που απαιτούνται από τους περισσότερους ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς αλλά κυρίως εργασιακούς φορείς για τη πρόσβαση στη μόρφωση και την εργασία. Παράλληλα, με τις βασικές ευρωπαϊκές γλώσσες, όπως τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά έχει δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό στη χώρα μας μια διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση χρηστών κάποιων γλωσσών, που πριν από μερικά χρόνια ήταν ανύπαρκτη, όπως των Ρωσικών και των Τουρκικών. Η ραγδαία ανάπτυξη των χωρών αυτών, το άνοιγμα μιας εκρηκτικά αυξανόμενης αγοράς εργασίας στη γειτονιά μας αλλά και η αύξηση του αμοιβαίου ενδιαφέροντος για επενδύσεις, τουρισμό, εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο είναι μερικοί από τους λόγους που συμβάλλουν σε αυτήν την εξέλιξη.

Share