Ξένες Γλώσσες - Prolingua

Πανελλήνιες Εξετάσεις

Για την εισαγωγή των υποψηφίων σε ορισμένες ανώτερες ή ανώτατες σχολές Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων είναι απαραίτητη η εξέταση σε μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες ως ειδικό μάθημα. Το Σχολείο μας, με εγγύηση την εμπειρία μας και το υψηλό επίπεδο των καθηγητών μας, σας προετοιμάζει  υπεύθυνα στις εξεταζόμενες Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά.

Τα μέρη της εξέτασης για το ειδικό μάθημα ξένη γλώσσα στις Πανελλήνιες είναι τα εξής:


Βαθμολογία Ξένης Γλώσσας (1-100 μονάδες)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:
Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ: Δίδεται ξένο κείμενο 300-350 λέξεων

A1. Τρεις ερωτήσεις κατανόησης κειμένου (12 μονάδες)

Α2. Συμπλήρωση 6 προτάσεων με πολλαπλή επιλογή (18 μονάδες)

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

B1. Συμπλήρωση 5 προτάσεων με λέξεις, με επιλογή από 7 λέξεις (10 μονάδες)

B2 Συμπλήρωση 5 προτάσεων με λέξεις που λείπουν π.χ. προθέσεις (10 μονάδες)

B3 Αντιστοίχιση ή/και τοποθέτηση κειμένου ή προτάσεων στη σωστή σειρά. (10 μονάδες)

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Δίνεται στους υποψήφιους ένα κείμενο και τους ζητείται να συντάξουν στην ξένη γλώσσα έκθεση έκτασης περίπου 180-200 λέξεων, η οποία μπορεί να είναι περιγραφή ή/και διήγηση ή/και έκφραση άποψης ή/και διατύπωση επιχειρηματολογίας. (40 μονάδες)


ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΗΝ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ:

-Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής Ιταλικής και Ισπανικής Φιλολογίας (Συντελεστής βαρύτητας ειδικού μαθήματος : 2- )

-Ξένων Γλωσσών - Μετάφρασης & Διερμηνείας  (Συντελεστής βαρύτητας ειδικού μαθήματος : 2- )

-Ξένων Γλωσσών - Μετάφρασης & Διερμηνείας: 2 Ξένες Γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) (Συντελεστής βαρύτητας των 2 ειδικών μαθημάτων: Μέσος όρος x 2-)Οι παρακάτω Σχολές έχουν συντελεστή βαρύτητας ειδικού μαθήματος 1:-Ναυτιλιακών Σπουδών: Αγγλικά-Επικοινωνία Μέσων & Πολιτισμού: 1 Ξένη Γλώσσα-Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε: 1 Ξένη Γλώσσα-Επικοινωνίας & Μ.Μ.Ε : 1 Ξένη Γλώσσα-Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών: 1 Ξένη Γλώσσα-Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών: 1 Ξένη Γλώσσα-Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο: 1 Ξένη Γλώσσα-Τουριστικών Επιχειρήσεων: 1 Ξένη Γλώσσα-Τουριστικών Επαγγελμάτων: 1 Ξένη γλώσσα
Share