Ξένες Γλώσσες - Prolingua

 Παιδικά εφηβικά Ισπανικά

ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΗΛΙΚΙΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ORAL

 

9 ΕΤΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ 2

 

10 ΕΤΩΝ

A1

DELE Nivel A1

11 ΕΤΩΝ

A2

DELE Nivel A2

12 ΕΤΩΝ

B1

DELE Nivel B1 (Inicial)

Κ.Π.Γ. Β1

13 ΕΤΩΝ

B2

DELE Nivel B2 (Intermedio)   Κ.Π.Γ. B2

14 ΕΤΩΝ

C1

 DELE Nivel C1

Κ.Π.Γ. Γ1

15/16 ΕΤΩΝ

C2

DELE Nivel C2 (Superior)

Κ.Π.Γ. Γ2

ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ

 

Share