Ξένες Γλώσσες - Prolingua

 Παιδικά εφηβικά Ιταλικά

ΤΑΞΕΙΣ

ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΗΛΙΚΙΑ

PREPARATORIO

 

9 ΕΤΩΝ

A

 

10 ΕΤΩΝ

B

  CLIDA J1

CELI 1

11 ΕΤΩΝ

C

  CLIDA J2

CELI 2

   Κ.Π.Γ. B1

12 ΕΤΩΝ

D

  CLIDA J3

CELI 3

  Κ.Π.Γ. B2

13/14 ΕΤΩΝ

E

  CLIDA S3

 CELI 4

Κ.Π.Γ. Γ1

DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA

15/16 ΕΤΩΝ

F

  CLIDA S4

CELI 5

Κ.Π.Γ. Γ2

ΑΝΩ ΤΩΝ 17 ΕΤΩΝ

Share