Ξένες Γλώσσες - Prolingua

 Παιδικά εφηβικά Γερμανικά

ΤΑΞΕΙΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΗΛΙΚΙΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ 1

ORAL

 

9 ΕΤΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ 2

 

10 ΕΤΩΝ

Α1

FIT 1 

Κ.Π.Γ. Α1

11 ΕΤΩΝ

Α2

FIT 2 

Κ.Π.Γ. Α2

12 ΕΤΩΝ

B1

GOETHE ZERTIFIKAT B1  Κ.Π.Γ. B1

13 ΕΤΩΝ

Β2

GOETHE ZERTIFIKAT B2 Κ.Π.Γ. B2

14 ΕΤΩΝ

C1

GOETHE ZERTIFIKAT C1   

PRUEFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH INTERNATIONAL (PWD)      

Κ.Π.Γ. Γ1

15 ΕΤΩΝ

C2

GOETHE ZERTIFIKAT C2: GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM

ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN Κ.Π.Γ. Γ2

ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ

 

Share