Ξένες Γλώσσες - Prolingua

 Παιδικά εφηβικά Γαλλικά

ΤΑΞΕΙΣ

ΓΑΛΛΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΗΛΙΚΙΑ

PREPARATOIRE

 

9 ΕΤΩΝ

COURS I

 

10 ΕΤΩΝ

COURS II

DELF A1

Κ.Π.Γ. Α1

TFLF Α1

11 ΕΤΩΝ

COURS III

DELF A2

Κ.Π.Γ. Α2

12 ΕΤΩΝ

B1

DELFB1

Κ.Π.Γ. B1

SORBONNEB1

13/14 ΕΤΩΝ

B2

DELFB2

Κ.Π.Γ. B2

SORBONNEB2

14/15 ΕΤΩΝ

C1

DΑLF C1

Κ.Π.Γ. Γ1

SORBONNEC1

15/16 ΕΤΩΝ

C2

DALFC2

Κ.Δ.Γ. Γ2

SORBONNEC2

ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ

 

Share