Ξένες Γλώσσες - Prolingua

  ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ

 

ΤΑΞΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΗΛΙΚΙΑ

PREJUNIOR

 

5-6 ΕΤΩΝ

JUNIOR A

 

7 ΕΤΩΝ

JUNIOR B

YOUNG LEARNERS CAMBRIDGE (STARTERS)

8 ΕΤΩΝ

A

YOUNG LEARNERS CAMBRIDGE (MOVERS)

9 ΕΤΩΝ

B

YOUNG LEARNERS CAMBRIDGE (FLYERS)

10 ΕΤΩΝ

C

PALSO ELEMENTARY

Κ.Π.Γ. Α1

11 ΕΤΩΝ

D

PALSO BASIC

KET CAMBRIDGE

Κ.Π.Γ. Α2

12 ΕΤΩΝ

E-PRE LOWER

PET CAMBRIDGE

BCCE MICHIGAN

EDEXCEL LEVEL 2

       CITY & GUILDS B1          

Κ.Π.Γ. B1

13 ΕΤΩΝ

LOWER

FCE CAMBRIDGE

ECCE MICHIGAN

EDEXCEL  LEVEL 3

CITY & GUILDS B2

Κ.Π.Γ. B2

14 ΕΤΩΝ

PROFICIENCY I

CAE CAMBRIDGE

ALCE MICHIGAN

EDEXCEL LEVEL 4

CITY & GUILDS C1

Κ.Π.Γ. Γ1

15 ΕΤΩΝ

PROFICIENCY II

CPE CAMBRIDGE

ECPE MICHIGAN

EDEXCEL LEVEL 5

CITY & GUILDS C2

Κ.Π.Γ. Γ2

16 ΕΤΩΝ

 

 

Share