Ξένες Γλώσσες - Prolingua

Ιδιαίτερα μαθήματα Ιδιαίτερα μαθήματα

Τα ιδιαίτερα μαθήματα αποτελούν  μια αξιόπιστη και αποτελεσματική λύση που ανταποκρίνεται στις προσωπικές και ξεχωριστές ανάγκες των μαθητών, αρκεί να γίνονται σωστά και υπεύθυνα από κατάλληλα εκπαιδευμένους και έμπειρους καθηγητές. Δυστυχώς, πολλές φορές εμπιστευόμαστε ανθρώπους χωρίς τα απαραίτητα προσόντα, απλά και μόνο  γιατί είναι διαθέσιμοι και τα αποτελέσματα αυτής της επιλογής φαίνονται μετά από χρόνια, όταν ο μαθητής βρίσκεται αντιμέτωπος με διπλώματα, δηλαδή πολύ αργά.

Στο Κέντρο μας μπορείτε να συνδυάσετε τα πλεονεκτήματα του υψηλού επιπέδου σπουδών από έμπειρους και δοκιμασμένους καθηγητές, με την εποπτεία και την εγκυρότητα που παρέχει η Διεύθυνση του Σχολείου μας και με την νομιμότητα της απόδειξης παροχής υπηρεσιών στα ιδιαίτερα μαθήματα και στα κλειστά τμήματα των 2, 3 ατόμων.

Συνδυάστε το νόμιμο ιδιαίτερό σας στο Φροντιστήριο με την δωρεάν παροχή τεστ προσομοίωσης εξετάσεων, που πραγματοποιούνται στο Σχολείο μας, σε μαθητές που προετοιμάζονται για διπλώματα, για να εξοικειωθούν με τις εξετάσεις και να έχουν εικόνα των πραγματικών τους δυνατοτήτων.

Και φυσικά συνδυάστε το νόμιμο ιδιαίτερό σας στο Φροντιστήριο ή  τα κλειστά τμήματα των 2, 3 ατόμων με την άρτια υλικοτεχνική υποδομή του Σχολείου μας (Interactive Whiteboard , δυνατότητα e-learning), την δωρεάν παροχή σημειώσεων, τεστ, εποπτικού υλικού και την δωρεάν συμμετοχή σε τμήματα μελέτης (πρόγραμμα 2ndHOME), όπου οι μαθητές κάνουν τις εργασίες τους υπό την επίβλεψη και αρωγή καθηγητών.

Share