Ξένες Γλώσσες - Prolingua

Ιταλικά Ενηλίκων

ITAΛIKH

 

ΓΛΩΣΣΑ

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ

 

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 CELI 1

Κ.Π.Γ  Α1/Α2

PLIDA Α1/Α2

Α1/Α2

1 ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

 CELI 2

Κ.Π.Γ  Β1

PLIDA Β1

CILS B1

Β1

1 ΤΕΤΡΑΜΗΝ0

 CELI 3

Κ.Π.Γ  Β2

PLIDA Β2

CILS B2

Β2

2 ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ

DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA

CELI 4

Κ.Π.Γ  Γ1

PLIDA C1

CILS C1

C1

2 ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ

CELI 5

Κ.Π.Γ  Γ2

PLIDA C2

CILS C2

C2

2 ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ

ΥΠΕΡΕΝΤΑΤΙΚΑ

 

ΤΜΗΜΑΤΑ

CELI 3

Κ.Π.Γ  Β2

PLIDA Β2

CILS B2

Β2

3 ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ

DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA

CELI 4

Κ.Π.Γ  Γ1

PLIDA C1

CILS C1

C1

1 ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ


CELI 5

Κ.Π.Γ  Γ2

PLIDA C2

CILS C2

C2

2 ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ

Share