Ξένες Γλώσσες - Prolingua

Ισπανικά Ενηλίκων

ΙΣΠΑΝΙΚΗ

 

ΓΛΩΣΣΑ

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ

 

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

D.E.L.E. Α1/Α2

Α1/Α2

2 ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ

D.E.L.E. Β1

Κ.Π.Γ  Β1

Β1

1 ΤΕΤΡΑΜΗΝ0

D.E.L.E. Β2

Κ.Π.Γ  Β2

Β2

2 ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ

D.E.L.E. C1

    Κ.Π.Γ  Γ1    

C1

2 ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ

D.E.L.E. C2

Κ.Π.Γ  Γ2

C2

2 ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ

ΥΠΕΡΕΝΤΑΤΙΚΑ

 

ΤΜΗΜΑΤΑ

D.E.L.E. Β2

Κ.Π.Γ  Β2

Β2

3 ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ

 

D.E.L.E. C1

   Κ.Π.Γ  Γ1    

C1

2 ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ

D.E.L.E. C2

Κ.Π.Γ  Γ2

C2

2 ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ

Share