Ξένες Γλώσσες - Prolingua

 Γαλλικά ενηλίκων

 

ΓΑΛΛΙΚΗ

 

ΓΛΩΣΣΑ

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ

 

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

DELF A1/Α2

Κ.Π.Γ. Α1/Α2

TFLF A1/A2

Α1/Α2

2 ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ

DELF B1

Κ.Π.Γ. B1

SORBONNE B1

TFLF B1

Β1

1 ΤΕΤΡΑΜΗΝ0

DELF B2

Κ.Π.Γ. B2

SORBONNE B2

TFLF B2

Β2

1 ΤΕΤΡΑΜΗΝ0

DΑLF C1

Κ.Π.Γ. Γ1

SORBONNE C1

TFLF C1

C1

2 ΤΕΤΡΑΜΗΝ0

DALF C2

Κ.Δ.Γ. Γ2

SORBONNE C2

TFLF C2

C2

2 ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ

ΥΠΕΡΕΝΤΑΤΙΚΑ

 

ΤΜΗΜΑΤΑ

DELF B2

Κ.Π.Γ. B2

SORBONNE B2

TFLF B2

Β2

3 ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ

DΑLF C1

Κ.Π.Γ. Γ1

SORBONNE C1

TFLF C1

C1

1 ΤΕΤΡΑΜΗΝ0

DALF C2

Κ.Δ.Γ. Γ2

SORBONNE C2

TFLF C2

C2

2 ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ

 

Share