Ξένες Γλώσσες - Prolingua

 ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ & ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ    

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ    

ΚΕΤ

Α1/Α2

2 ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ

 PET

Β1

1 ΤΕΤΡΑΜΗΝ0

FCE CAMBRIDGE, ECCE MICHIGAN, EDEXCEL LONDON CITY & GUILDS B2, Κ.Δ.Γ. B2

Β2

1 ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

CAE CAMBRIDGE, ALCE MICHIGAN, EDEXCEL LONDON CITY & GUILDS C1, Κ.Δ.Γ. Γ1

C1

1 ΤΕΤΡΑΜΗΝ0

CPE CAMBRIDGE, ECPE MICHIGAN, EDEXCEL LONDON  CITY & GUILDS C2, Κ.Δ.Γ. Γ2

C2

2 ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ


ΥΠΕΡΕΝΤΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

FCE CAMBRIDGE, ECCE MICHIGAN, EDEXCEL LONDON   CITY & GUILDS B2, Κ.Δ.Γ. B2

Β2

3 ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ

 CAE CAMBRIDGE, ALCE MICHIGAN, EDEXCEL LONDON    CITY & GUILDS C1, Κ.Δ.Γ. Γ1

C1

1 ΤΕΤΡΑΜΗΝ0

CPE CAMBRIDGE, ECPE MICHIGAN, EDEXCEL LONDON    CITY & GUILDS C2, Κ.Δ.Γ. Γ2

C2

1 ΤΕΤΡΑΜΗΝ0

Share