Ξένες Γλώσσες - Prolingua

 Προγράμματα σπουδών

       Πριν από μία δεκαπενταετία, σε μια τυπική αγγελία τα απαιτούμενα προσόντα από τους υποψηφίους εργαζομένους ήταν το απολυτήριο λυκείου, το πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ  και σε ορισμένες περιπτώσεις  η γνώση μιας ξένης γλώσσας. Σήμερα έχουν γίνει απαραίτητες οι μεταπτυχιακές σπουδές και η γνώση μιας ξένης γλώσσας σε ανώτατο επίπεδο είναι πλέον υποχρεωτική, ενώ εμφανίζεται ως επιθυμητό προσόν η άριστη γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας.

       Πέρα όμως από την ένταξη στο εργατικό δυναμικό σε μια απαιτητική και ανταγωνιστική αγορά εργασίας, οι ξένες γλώσσες, είναι απαραίτητο προσόν για να μπορέσει κάποιος να αντεπεξέλθει στις καθημερινές απαιτήσεις οποιουδήποτε εργασιακού περιβάλλοντος.

       Ένα άλλο στοιχείο που επιβάλλει τη καλή χρήση των ξένων γλωσσών είναι η κινητικότητα της ζήτησης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού  σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι πολυεθνικές εταιρίες είναι πολύ καλοί υποψήφιοι εργοδότες, καθώς προσφέρουν πολλές νέες θέσεις εργασίας με καλές προοπτικές. Όμως και στις ελληνικές επιχειρήσεις παρατηρείται μεγάλη εξωστρέφεια προς παράγοντες του εξωτερικού προκειμένου να αναπτυχθούν και να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

       Όλα τα παραπάνω τοποθετούν τον σημερινό ή μελλοντικό εργαζόμενο σε ένα πολυεθνικό περιβάλλον, στο οποίο καλείται να αντεπεξέλθει με όπλο τη γνώση ξένων γλωσσών.

       Αντιλαμβανόμενοι τα κελεύσματα των καιρών μας έχουμε δημιουργήσει στο σχολείο μας  επιμέρους εξειδικευμένα προγράμματα σε κάθε γλώσσα που είναι οργανωμένα σε εκπαιδευτικές ενότητες κατά ηλικία, επίπεδο γνώσης και χρόνο επίτευξης του μαθησιακού στόχου. Έτσι προσφέρουμε τμήματα για Παιδιά / Εφήβους και Ενήλικες, που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις  στους τομείς: Ξένες Γλώσσες, Πιστοποιήσεις TOEFL, TOEIC και IELTS για πτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές και Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Share