Ξένες Γλώσσες - Prolingua

Our School

Η εργονομία και η σωστή διαμόρφωση του χώρου, ο εξοπλισμός των αιθουσών με τα κατάλληλα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας, η χρήση διαδραστικού πίνακα, αλλά και η αποτελεσματική αξιοποίηση της πιό σύγχρονης τεχνολογίας των υπολογιστών και του διαδικτύου, δημιουργούν ένα ευχάριστο και λειτουργικό μαθησιακό περιβάλλον.

Share