Ξένες Γλώσσες - Prolingua

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 Τα Diplomas de Espa?ol como Lengua Extranjera (D.E.L.E.)- Διπλώματα Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας είναι οι επίσημοι τίτλοι διεθνούς αναγνώρισης που υπάρχουν για τα Ισπανικά. Οι εξετάσεις οργανώνονται στη χώρα μας από το Ινστιτούτο Θερβάντες και αντιστοιχούν στα έξι επίπεδα του κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες.

Diploma A 1 

Αποτελείται από τέσσερις ενότητες:  που αφορούν την γενική χρήση της γλώσσας:

Κατανόηση γραπτού κειμένου  (45 λεπτά)

Ακουστική κατανόηση  (20 λεπτά)

Γραπτή έκφραση και διάδραση  (25 λεπτά)

Προφορική έκφραση και διάδραση (15 λεπτά)

Diploma A 2

Αποτελείται από τέσσερις ενότητες:  

Κατανόηση γραπτού κειμένου (60 λεπτά)

Ακουστική κατανόηση  (35 λεπτά)

Γραπτή έκφραση και διάδραση  (50 λεπτά)

Προφορική έκφραση και διάδραση (15 λεπτά)

Diploma Β1 Escolar  (διεξάγεται μόνο το Μάιο)

Απευθύνεται ειδικά σε παιδιά και έφηβους μεταξύ 12 και 17 ετών

Diploma B1

Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να αντεπεξέλθει κάποιος ικανοποιητικά σε καταστάσεις που απαιτούν στοιχειώδες επίπεδο γνώσης. Η εξέταση αποτελείται από τις εξής ενότητες:

-              Κατανόηση γραπτού κειμένου (40 λεπτά)

-              Γραπτή έκφραση (50 λεπτά) Σύνταξη απλών και σύντομων κειμένων πρακτικού χαρακτήρα.

-              Ακουστική κατανόηση (30 λεπτά)

-              Τεστ γραμματικής και λεξιλογίου (40 λεπτά)

-              Συνομιλία (10-15 λεπτά)

Diploma B2

Πιστοποιεί ότι μπορεί ο κάτοχος του διπλώματος να αντεπεξέλθει ικανοποιητικά σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής, που δεν απαιτούν μια εξειδικευμένη χρήση της γλώσσας. Η εξέταση αποτελείται από τις εξής ενότητες:

-        -    Κατανόηση γραπτού κειμένου  & Γραπτή έκφραση (120 λεπτά)

-   Σύνταξη ενός προσωπικού γράμματος και μιας έκθεσης. Κάθε μια από τις εκθέσεις θα πρέπει να έχει έκταση  μεταξύ 150 και 200 κέξεων.

-   Ακουστική Κατανόηση (30 λεπτά). Ο υποψήφιος θα απαντά σε 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής πάνω σε 4 προφορικά κείμενα (ηχογραφημένα). Οι ηχογραφήσεις συνίστανται σε ανακοινώσεις, ειδήσεις, συζητήσεις ή συνεντεύξεις.

-   Τεστ γραμματικής και λεξιλογίου (60 λεπτά)Συνομιλία (10-15 λεπτά )

DiplomaC1

Πιστοποιεί ότι ο κάτοχος του διπλώματος μπορεί να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα κειμένων μεγάλης έκτασης και σχετικής δυσκολίας και να αναγνωρίσει έμμεσες έννοιες που περιέχονται σε αυτά. Επιπλέον, θα πρέπει να μπορεί να εκφράζεται με ευχέρεια χωρίς προφανή προσπάθεια εξεύρεσης της κατάλληλης έκφρασης. Η εξέταση αποτελείται από τις εξής ενότητες:  

-      Ακουστική κατανόηση (60 λεπτά)

-      Κατανόηση κειμένου (80 λεπτά)

-      Γραπτή έκφραση και αλληλεπίδραση (80 λεπτά)

-      Περίληψη μιας διάλεξης (έκτασης 220-250 λέξεων)

-      Ένα γράμμα (έκτασης 220-250 λέξεων)

-      Προφορική έκφραση και αλληλεπίδραση (20 λεπτά)

Diploma C2

Πιστοποιεί ότι ο κάτοχος του διπλώματος διαθέτει την γλωσσική ικανότητα να αντεπεξέλθει  σε καταστάσεις που απαιτούν μια προχωρημένη χρήση της ισπανικής γλώσσας και γνώση του πολιτισμού της.
Αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: 

-    Κατανόηση γραπτού κειμένου & Γραπτή έκφραση (120 λεπτά).

-    Σύνταξη ενός γράμματος που θα απευθύνεται σε χώρους μη ιδιωτικούς καθώς και μιας έκθεσης. Κάθε μία από τις εκθέσεις θα πρέπει να έχει έκταση 150-200 λέξεις.

     Ακουστική κατανόηση (45 λεπτά). Ο υποψήφιος θα απαντά σε 16 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής πάνω σε 4 προφορικάκείμενα (ηχογραφημένα). Οι ηχογραφήσεις συνίστανται σε συζητήσεις, σχόλια ή εκθέσεις που μεταδίδονται από κάποιο μέσο επικοινωνίας.

-    Τεστ γραμματικής και λεξιλογίου (60 λεπτά).

-    Συνομιλία (10-15 λεπτά).

Τα Διπλώματα της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας (DELE) θεωρούνται αποδεικτικά επαρκούς γνώσης των ισπανικών για οποιαδήποτε επαγγελματική ή εκπαιδευτική δραστηριότητα στην οποία προαπαιτείται η αντίστοιχη γνώση.

Σε κατόχους του Διπλώματος Diploma C2  δίνει το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας άδεια διδασκαλίας της Ισπανικής γλώσσας.

Share