Ξένες Γλώσσες - Prolingua

5

Ο θάνατος της επικοινωνίας και της επαφής των ανθρώπων αποτυπώνεται σε αυτές τις 20 εικόνες...

 

15

 

2

 

3

 

1

\

4

6

12

7

 

9

21

 

10

1113

14

 

20

19

 

18

 

16

17

Share