Ξένες Γλώσσες - Prolingua

 

Summer Classes 2014 – Θερινά τμήματα 2014

 

  • Για όλες τις τάξεις των Αγγλικών διοργανώνονται καλοκαιρινά εντατικά τμήματα.
  • Τα μαθήματα για Senior A έως και PreLower Class E έχουν συνολική διάρκεια πέντε (5) εβδομάδες και ολοκληρώνονται σε δύο περιόδους: α) τρεις εβδομάδες από μέσα Ιουνίου έως αρχές Ιουλίου, β) δύο εβδομάδες από τέλη Αυγούστου έως μέσα Σεπτεμβρίου (έναρξη σχολείου).
  • Στα καλοκαιρινά εντατικά καλύπτεται η ύλη μιας ολόκληρης τάξης και το κόστος τους είναι 30% χαμηλότερο από την αντίστοιχη τάξη στο χειμερινό πρόγραμμα.

 

Πρόγραμμα θερινών εντατικών μαθημάτων 2014

Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014 – Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014 (3 εβδομάδες) και  Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014 – Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014  + (2 εβδομάδες)

  • Ώρες διδασκαλίας: καθημερινά 2 – 4,5 ώρες (ανάλογα με το επίπεδο και τον αριθμό συμμετεχόντων)
  • Τα καλοκαιρινά μαθήματα για τις τάξεις Lower, Proficiency I, Proficiency II θα γίνουν στις ίδιες ημερομηνίες, αλλά θα συνεχιστούν και μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και θα διαρκέσουν μέχρι τη διοργάνωση των εξετάσεων για την απόκτηση των αντίστοιχων πτυχίων περί τα τέλη Νοεμβρίου – αρχές Δεκεμβρίου.
Share