Ξένες Γλώσσες - Prolingua

Πιστοποιήσεις Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης

       Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διεξάγει εξετάσεις γλωσσομάθειας από το 1957. Σήμερα διαθέτει εξεταστικά κέντρα σε περισσότερες από 70 πόλεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Τμήμα Εξετάσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης διεξάγει τις παρακάτω εξετάσεις:

Επίπεδο B1 BCCE

Επίπεδο B2 ECCE

ΕπίπεδοΓ1  ALCE

ΕπίπεδοΓ1  ECPE

καθώς και εξετάσεις πιστοποίησης του επιπέδου γνώσης της Αγγλικής γλώσσας για εργαζομένους κα φοιτητές όπως tο TOEIC και το TOEFL.

 

Examination for the Certificate of Proficiency in English

           ΕCPE: Επίπεδο C2 - 'Αριστη Γνώση

       Το πιστοποιητικό ΕCPE  (Proficiency)δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και του Πανεπιστημίου του Michigan το 1992. Είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό κράτος  και από τον ιδιωτικό τομέα (αεροπορικές, ασφαλιστικές και ναυτιλιακές εταιρείες, ταξιδιωτικά γραφεία, ιδιωτικές τράπεζες, κλπ.) ως πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2 του Ενιαίου  Ευρωπαϊκού  Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης .

Η εξέταση αποτελείται από τέσσερα μέρη:

 •          Έκθεση (Writing)
 •          Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) 50 ερωτήματα
 •          Γραμματική (Grammar) 40 ερωτήματα , Cloze 20 ερωτήματα, Λεξιλόγιο
 •          (Vocabulary)  40 ερωτήματα, Κατανόηση κειμένων (Reading) 20 ερωτήματα
 •          Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) 25 - 35 λεπτά


 Advanced Level Certificate in English

 ALCE: Επίπεδο C1 - Πολύ καλή Γνώση

Η εξέταση αποτελείται από τέσσερα μέρη:

 •          Έκθεση (Writing)
 •          Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) 40 ερωτήματα
 •          Γραμματική (Grammar) 40 ερωτήματα , Λεξιλόγιο (Vocabulary)  40 ερωτήματα, 
 •          Κατανόηση κειμένων (Reading) 20 ερωτήματα
 •          Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) 11-13 λεπτά


Examination for the Certificate of Competency in English

                 ECCE: Επίπεδο Β2 - Καλή Γνώση

       Το πιστοποιητικό ECCE (Competency) δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και του Πανεπιστημίου του Michigan το 1992. Είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό κράτος  και από τον ιδιωτικό τομέα (αεροπορικές, ασφαλιστικές και ναυτιλιακές εταιρείες, ταξιδιωτικά γραφεία, ιδιωτικές τράπεζες, κλπ.) ως πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού  Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης .

Η εξέταση αποτελείται από τέσσερα μέρη:

 •          Έκθεση (Writing)
 •          Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) 50 ερωτήματα
 •          Γραμματική (Grammar) 35 ερωτήματα , Λεξιλόγιο (Vocabulary)  35 ερωτήματα, 
 •          Κατανόηση κειμένων (Reading) 30 ερωτήματα
 •          Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) 10 - 15 λεπτά

Basic Communication Certificate in English

       ΒCCE:  Επίπεδο B1 - Mέτριαγνώση

Το BCCE είναι επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β1 και είναι κατάλληλο για εφήβους και ενήλικες,  οι οποίοι επιθυμούν να αποδείξουν ότι μπορούν να πραγματοποιήσουν βασικές επικοινωνιακές λειτουργίες στην Αγγλική γλώσσα.  Διεξάγεται διεθνώς από το Hellenic American University, ένα ίδρυμα υπαγόμενο στην Πολιτεία του New Hampshire, ΗΠΑ, σε συνεργασία με φορείς στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Η εξέταση αποτελείται από τέσσερα μέρη:

 •           Έκθεση (Writing)
 •           Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) 30 ερωτήματα
 •           Γραμματική (Grammar), Λεξιλόγιο (Vocabulary),  Κατανόηση κειμένων
 •           (Reading) 25 ερωτήματα
 •           Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) 10 - 15 λεπτά

       Οι παραπάνω εξετάσεις διενεργούνται δύο φορές τον χρόνο το Δεκέμβριο και Μάϊο / Ιούνιο.  Για τα πτυχία ECCE, ALCE, ECPE θα πρέπει κανείς να συγκεντρώσει πάνω από 65% τουλάχιστον σε τρία από τα τέσσερα μέρη της εξέτασης (δηλαδή τρία lowpass) και περνάει την εξέταση ακόμα και αν στο τέταρτο κομμάτι συγκεντρώσει το 60% της απαιτούμενης βαθμολογίας (δηλαδή ένα borderlinefail)

Στους κατόχους ECPE δίνει το Ελληνικό Δημόσιο την επάρκεια και το δικαίωμα διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας.

ΤοTOEIC (Test of English for International Communication) είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών που απονέμεται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση και υπολογίζει το επίπεδο γλωσσικής επίδοσης των υποψηφίων.  Η βαθμολογία που επιτυγχάνει ο εξεταζόμενος δηλώνει πόσο καλά μπορεί να επικοινωνεί στο καθημερινό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Χρησιμεύει κυρίως σε επιχειρήσεις για την επιλογή υπαλλήλων ή για την επιλογή των ήδη εργαζομένων-υποψηφίων για προαγωγή, για τον υπολογισμό μισθολογικών αυξήσεων εργαζομένων, που συνδέονται με τις γλωσσικές επιδόσεις τους στην Αγγλική, αλλά και γενικότερα για την παρακολούθηση της προόδου στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας.

Οι εξετάσεις διεξάγονται μια φορά τη βδομάδα και η αίτηση συμμετοχής πρέπει να γίνει δυο βδομάδες πριν την εξέταση.

Το TOEIC αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ, από Πανεπιστήμια στην Ελλάδα, την Κύπρο και γενικότερα του εξωτερικού, καθώς περισσότερες από 9.000 επιχειρήσεις, κυβερνητικοί οργανισμοί, και προγράμματα εκμάθησης Αγγλικής γλώσσας σε 90 χώρες το εμπιστεύονται για την πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού. 

Tο ΑΣΕΠ αναγνωρίζει και μοριοδοτεί το TOEIC στα εξής επίπεδα:

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΑΡΙΣΤΗ

PROFICIENCY

   905-990    

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ

ADVANCED

   785-900    

ΚΑΛΗ

LOWER

505-780 

ΜΕΤΡΙΑ

BASIC

405-500

Η εξέταση περιλαμβάνει 200 ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων και χωρίζεται σε 2 μέρη:

 • Listening (100 ερωτήσεις)  Διάρκεια : 45 λεπτά  Βαθμός : 5-495
 • Reading (100 ερωτήσεις)   Διάρκεια : 75 λεπτά  Βαθμός : 5-495

Το Test of English as a Foreign Language TOEFL είναι μία ειδική εξέταση που πιστοποιεί το επίπεδο γνώσεων στην Αγγλική υποψηφίων που σκοπεύουν να ενταχθούν σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα αγγλόφωνων πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
         H Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο για το TOEFL στην Αθήνα και η εξέταση διοργανώνεται από τον Οκτώβριο μέχρι το Μάιο, κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, στις 10.00πμ και στις 2.00μμ. Επίσης, η εξέταση γίνεται  μέσω υπολογιστή σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (εκτός της έκθεσης) και διαρκεί 3,5 ώρες.

Το  TOEFL έχει 4 ενότητες

 • Listening
 • Reading
 • Grammar
 • Writing

        Τα αποτελέσματα βγαίνουν συνήθως σε 3 με 4 εβδομάδες και ο βαθμός που απαιτείται από τα περισσότερα Παν/μια είναι 213/300, ενώ από άλλα  230 και άνω.

Share