Ξένες Γλώσσες - Prolingua

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΗΣΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ

Γ2

             

Άριστη γνώση

GOETHE ZERTIFIKAT C2:

GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM

Έχει αντικαταστήσει από 01.01.2012 τις τρεις μέχρι τώρα εξετάσεις Goethe-Zertifikat C2: ZOP, Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) και Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS) στο επίπεδο C2

Ινστιτούτο Goethe

 

ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN

Πανεπιστήμιο Γενεύης

 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 Γ1

GOETHE ZERTIFIKAT C1

Ινστιτούτο Goethe

Πολύ καλή γνώση

PRUEFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH INTERNATIONAL (PWD)

Ινστιτούτο Goethe

 

ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTAENDIGES LEBEN

Πανεπιστήμιο Γενεύης

 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

GOETHE ZERTIFIKAT B2

Ινστιτούτο Goethe

 Β2

ZERTIFIKAT DEUTSCH FUER DEN BERUF (ZDFB)

Ινστιτούτο Goethe

Καλή γνώση

ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN

Πανεπιστήμιο Γενεύης

 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 Β1

GOETHE ZERTIFIKAT B1 ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD)

Ινστιτούτο Goethe

Μέτρια γνώση

ZERTIFIKAT V.B.L.T. ALTAGLICHES LEBEN

Πανεπιστήμιο Γενεύης

 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Share