Ξένες Γλώσσες - Prolingua

 

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

 

SORBONNE C2

 

UNIVERSITÉ DE PARIS IV SORBONNE

 Γ2

DALF C2

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ

Άριστη

DIPLÔME DE LANGUE ET

 

UNIVERSITÉ DE PARIS IV SORBONNE

γνώση

LITTERATURE FRANÇAISES (SORBONNE II)

   

UNIVERSITÉ DE LIÉGE (ISLV)

 

Κ.Π.Δ. Γ2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

SORBONNE C1

UNIVERSITÉ DE PARIS IV SORBONNE

 Γ1

DALF C1

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πολύ καλή

 

UNIVERSITÉ DE LIÉGE (ISLV)

 γνώση

Κ.Π.Δ. Γ1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 Β2

DELF B2

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ

 καλή γνώση

SORBONNE B2

UNIVERSITÉ DE PARIS IV SORBONNE

   

UNIVERSITÉ DE LIÉGE (ISLV)

 

Κ.Π.Δ. Β2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Β1

DELF B1

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μέτρια

 

UNIVERSITÉ DE LIÉGE (ISLV)

 γνώση

Κ.Π.Δ.  Β1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Share