Ξένες Γλώσσες - Prolingua

 Πιστοποιήσεις Edexcel

Το Edexcel Foundation δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση του ULEAC (Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Συμβούλιο Εξετάσεων και Αξιολόγησης) και του BTEC (Συμβούλιο Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης) και είναι ένας από τους τρεις μεγαλύτερους φορείς εξέτασης και πιστοποίησης στη Μεγάλη Βρετανία, αναγνωρισμένος από τις βρετανικές αρχές που ελέγχουν την ποιότητα των εξετάσεων (QCA).

Στη χώρα μας διοργανώνει δύο φορές το χρόνο (Δεκέμβριος - Μάιος) τις εξετάσεις PTE (Pearson Test of English general), που αντιστοιχούν στα έξι επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες (CEFR)

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  (CEFR)

      PTE       General

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΡΑΠΤΟΥ ΤΕΣΤ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΤΕΣΤ

Foundation

A1

  1. A1  

1 ώρα και 15 λεπτά

5 λεπτά

Elementary

A2

Level 1

1 ώρα και 35 λεπτά

5 λεπτά

Intermediate

B1

  1. 2

1 ώρα και 35 λεπτά

7 λεπτά

Upper Intermediate

B2

  1. 3

2 ώρες

7 λεπτά

Advanced

C1

  1. 4

2 ώρες και 30 λεπτά

8 λεπτά

Proficient

C2

  1. 5

2 ώρες και 55 λεπτά

8 λεπτά


pte 
Τα PTE General αποτελούνται από δύο μέρη: το φυλλάδιο των γραπτών εξετάσεων και την προφορική εξέταση. Το γραπτό μέρος αξιολογεί τις δεξιότητες ακουστικής, ανάγνωσης και γραφής και βαθμολογείται από εξωτερικούς εξεταστές στη Μεγάλη Βρετανία. Η προφορική εξέταση διενεργείται από εκπαιδευμένους τοπικούς εξεταστές και αποστέλλεται στη Μεγάλη Βρετανία για έλεγχο. Η βαθμολογία για τα test σε κάθε επίπεδο είναι Distinction, Merit ή Pass.

Οι πιστοποιήσεις που παρέχονται από αυτές τις εξετάσεις περιλαμβάνονται στο προσοντολόγιο του ΑΣΕΠ. Τα επίπεδα 4 και 5 αναγνωρίζονται για την εισαγωγή σε πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας αλλά και σε άλλες χώρες, όπως την Ιταλία, Ελβετία, Πολωνία , Τσεχία κ.α. καθώς και από πολλές πολυεθνικές εταιρείες.

Share