Ξένες Γλώσσες - Prolingua

 Πιστοποιήσεις British Council

Cambridge Esol

International English Language Testing System (IELTS)

Trinity College London ESOL Examinations

 Πτυχία Cambridge ESOL

Το  University of Cambridge ESOL Examinations είναι ο παλαιότερος φορέας εξετάσεων στην Αγγλική γλώσσα. Οι εξετάσεις αυτές αναγνωρίζονται από πανεπιστήμια, εργοδότες και εκπαιδευτικές αρχές σε όλο τον κόσμο και συνιστούν πολύτιμα εφόδια, εφόσον επιθυμεί κάποιος να εργαστεί ή να σπουδάσει στο εξωτερικό ή να σταδιοδρομήσει σε ένα επάγγελμα που απαιτεί γνώση των Αγγλικών.

Το Cambridge διαθέτει εξετάσεις για κάθε επίπεδο, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες των σπουδαστών. Αυτές είναι οι εξής:

Young Learners Tests - Starters, Movers and Flyers

Key English Test (KET)

Preliminary English Test (PET)

First Certificate in English (FCE)

Certificate in Advanced English (CAE)

Certificate of Proficiency in English (CPE)

 

 Young Learners Tests - Starters, Movers and Flyers

Τα Young Learners Tests του Cambridge ESOL έχουν δημιουργηθεί για παιδιά ηλικίας από 7 έως 12 ετών. Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν  και τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες - κατανόηση προφορικού λόγου, ομιλία, ανάγνωση και γραπτό λόγο. Παρόλο που ως πιστοποιήσεις δεν έχουν βαρύνουσα σημασία, λειτουργούν ωστόσο ως κίνητρο στα παιδιά, για να αναπτύξουν τις γνώσεις τους και ενισχύουν τη μαθησιακή διαδικασία μέσω της προετοιμασίας τους για τις εξετάσεις. Περαιτέρω, τους δίνουν και μια επιβεβαίωση και χαρά, καθότι υπάρχει μεν διαβάθμιση στην επιτυχία τους, αλλά δεν υπάρχει βαθμός που να δηλώνει αποτυχία.

Υπάρχουν τρία επίπεδα εξετάσεων:

STARTERS

Το επίπεδο Starters είναι σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας 7 ετών.

MOVERS

Το επίπεδο Movers είναι το δεύτερο επίπεδο και οι υποψήφιοι είναι συνήθως μεταξύ 8 έως 12 ετών.

FLYERS

Tο επίπεδο Flyers είναι το τρίτο επίπεδο και οι υποψήφιοι είναι μεταξύ 9 έως 12 ετών.

Key English Test (KET)

Η εξέταση ΚΕΤ του Cambridge ESOL αποδεικνύει την ικανότητά του  υποψηφίου να επικοινωνεί, χρησιμοποιώντας ένα βασικό επίπεδο Αγγλικών μέσα σε καταστάσεις καθημερινότητας τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο. Ως πιστοποίηση τοποθετείται στο επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.

Η εξέταση ΚΕΤ αποτελείται από τρεις ενότητες:

-          Reading/Writing (Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου)

-          Listening (Κατανόηση Προφορικού Λόγου): 30 λεπτά

-          Speaking (Παραγωγή Προφορικού Λόγου)

Preliminary English Test (PET) 

Το ΡΕΤ κατατάσσεται στο επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις σύγχρονες Γλώσσες (CEFR). 

Η εξέταση ΡΕΤ αποτελείται από τρεις ενότητες:  

PET

ΧΡΟΝΟΣ

                      READING                   (Κατανόηση κειμένου - 5 μέρη - 35 ερωτήσεις)

   WRITING

(3 θέματα)

1 ώρα και 30 λεπτά

                   LISTENING                  (Κατανόηση Προφορικού Λόγου- 3 μέρη - 30 ερωτήσεις)

30 λεπτά

  SPEAKING

(Παραγωγή Προφορικού Λόγου -4 μέρη)

10 λεπτά ( 2 άτομα)

  

First Certificate in English (FCE)

  Το FCE είναι πτυχίο γλωσσομάθειας του Πανεπιστήμιου του Cambridge και αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Ο κάτοχος αυτού του διπλώματος μπορεί να επικοινωνήσει σε βασικούς τομείς, να κατανοήσει γραπτά κείμενα, να συνομιλήσει γύρω από μια ευρεία ποικιλία θεμάτων και να καταλάβει ανθρώπους, που μιλούν Αγγλικά σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές.  Επιπλέον Το FCE είναι ένα διεθνές πιστοποιητικό, αναγνωρισμένο σε παγκόσμια κλίμακα για επαγγελματικούς σκοπούς και σπουδές και ισχύει εφʼ όρου ζωής.  

FCE ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΧΡΟΝΟΣ

                 READING                   

(Κατανόηση κειμένου - 4 μέρη - 35 ερωτήσεις)

1 ώρα και 15 λεπτά

               WRITING (2 θέματα)

1 ώρα και 30 λεπτά

USE OF ENGLISH

  (Γραμματική και Λεξιλόγιο - 5 μέρη - 65 ερωτήσεις)

1 ώρα και 15 λεπτά

LISTENING

(Κατανόηση Προφορικού Λόγου- 4 μέρη - 30 ερωτήσεις)

40 - 45 λεπτά

SPEAKING

(Παραγωγή Προφορικού Λόγου -4 μέρη)

15 λεπτά ( 2 άτομα)

  

Certificate in Advanced English (CAE)  

Το CAE χορηγείται από το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Αναγνωρίζεται επίσημα παγκοσμίως από χιλιάδες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και δημοσίους φορείς ως πιστοποιητικό αγγλικών προχωρημένου επιπέδου. Ισχύει εφʼ όρου ζωής.  

CAE ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΧΡΟΝΟΣ

READING

(Κατανόηση κειμένου - 4 μέρη - 45 ερωτήσεις)

1 ώρα και 15 λεπτά

WRITING (2 θέματα)

2 ώρες

USE OF ENGLISH

(Γραμματική και Λεξιλόγιο - 6 μέρη - 80 ερωτήσεις)

1 ώρα και 30 λεπτά

LISTENING

(Κατανόηση Προφορικού Λόγου- 4 μέρη - 35 ερωτήσεις)

40 - 45 λεπτά

SPEAKING

(Παραγωγή Προφορικού Λόγου - 4 μέρη)

15 λεπτά ( 2 άτομα)

  Certificate of Proficiency in English (CPE)  

      Το CPE χορηγείται από το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Είναι ένα διεθνές πιστοποιητικό και αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες.  Θεωρείται επίπεδο γνώσης πανεπιστημιακού επιπέδου και αναγνωρίζεται από τα περισσότερα Βρετανικά πανεπιστήμια, αλλά και διεθνώς, ως αποδεικτικό γνώσης της γλώσσας σε άριστο επίπεδο. Ο κάτοχος αυτού του διπλώματος έχει τη δυνατότητα απόκτησης επάρκειας και άδειας διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας. Ισχύει εφʼ όρου ζωής.  

CPE ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΧΡΟΝΟΣ

READING

(Κατανόηση κειμένου - 4 μέρη - 40 ερωτήσεις)

1 ώρα και 30 λεπτά

WRITING (2 θέματα)

2 ώρες

USE OF ENGLISH

(Γραμματική και Λεξιλόγιο - 5 μέρη - 44 ερωτήσεις)

1 ώρα και 30 λεπτά

LISTENING

(Κατανόηση Προφορικού Λόγου- 4 μέρη - 28 ερωτήσεις)

40 - 45 λεπτά

SPEAKING

(Παραγωγή Προφορικού Λόγου -3 μέρη)

20 λεπτά ( 2 άτομα)

Οι πρώτες τέσσερις ενότητες εξετάζονται την ίδια μέρα, που είναι Σάββατο για το FCE, και Κυριακή για το CPE και τo CAE. Η  ενότητα Speaking εξετάζεται μια άλλη μέρα, πριν ή μετά τις γραπτές εξετάσεις. Στις εξετάσεις Proficiency του Cambridge μπορεί να συμμετάσχει κανείς χωρίς να πληροί  κάποιες προϋποθέσεις. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός.

  

             

IELTS (International English Language Testing System)  

Το IELTS  είναι απόδειξη των απαιτούμενων γλωσσικών δεξιοτήτων για σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως. Η εξέταση IELTS χρησιμοποιείται επιπλέον σε όλο τον κόσμο για διάφορους  σκοπούς, όπως για τη μετανάστευση, την πρόσληψη προσωπικού και την εγγραφή σε μητρώο επαγγελματιών. Την αναγνωρίζουν περισσότεροι από 6000 οργανισμοί και εκπαιδευτικές σχολές σε διάφορους τομείς.   

Στην Ελλάδα αναγνωρίζεται τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και από εκπαιδευτικά ιδρύματα και κρατικούς φορείς. Αναγνωρίζεται επίσης από το ΑΣΕΠ.  

Οι εξετάσεις αυτές είναι για υποψηφίους 16 ετών και άνω και διεξάγονται στην Αθήνα δύο φορές τον μήνα. Οι σπουδαστές πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στο Academic Module (ενδείκνυται για υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν σε πανεπιστήμια ή σε σχολές ανώτερης εκπαίδευσης) και στο General Training Module (ενδείκνυται για υποψηφίους που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε γυμνάσια, σε επαγγελματικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ή για να μεταναστεύσουν σε αγγλόφωνες χώρες).  

Η εξετάσεις περιλαμβάνουν  4 μέρη:  

Listening Comprehension - Reading Comprehension - Composition- Interview και διεξάγονται συνήθως την ίδια μέρα .Τα αποτελέσματα βγαίνουν 2 εβδομάδες μετά τις εξετάσεις και ισχύουν για 2 χρόνια.

 

 

To Trinity College London ESOL είναι ένας φορέας διεθνών εξετάσεων για την Αγγλική γλώσσα. Οι εξετάσεις αυτές απευθύνονται σε μαθητές που θέλουν να αποδείξουν ότι μπορούν να συνεννοηθούν αποτελεσματικά στην καθομιλούμενη Αγγλική γλώσσα.

  Στην Ελλάδα προσφέρονται  από το Βρετανικό Συμβούλιο τρείς διαφορετικές ενότητες των εξετάσεων Trinity College London ESOL:

 Integrated Skills in English (ISE) 

Graded Examinations in Spoken English (GESE)  

Spoken English for Work (SEW)  

 

INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH (ISE) 

Οι εξετάσεις ISE αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ και διοργανώνονται σε πέντε βασικά επίπεδα  

      ISE/Α2, ISE I/Β1, ISE ΙΙ/Β2, ISE IΙΙ/C1, ISE IV/C2  για νεαρούς μαθητές και για ενήλικες. 
 

Η κάθε εξέταση αποτελείται από τρία μέρη:  

Γραπτές εξετάσεις (30%)  

Χαρτοφυλάκιο (20%)  

Συνέντευξη (50%)  

GRADED EXAMINATIONS IN SPOKEN ENGLISH (GESE)

Οι εξετάσεις GESE αποτελούν ένα σύστημα αξιολόγησης, με το οποίο μπορούν να διαπιστωθούν οι γνώσεις των μαθητών με βάση 12 βαθμίδες κλιμακούμενης δυσκολίας,  που στόχο έχουν την συνεννόηση και επικοινωνία μεταξύ ατόμων που μαθαίνουν Αγγλικά και άλλων που μιλούν τη γλώσσα ως μητρική.  Η αντιστοίχηση με το Κοινό Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες έχει ως εξής:  

Κοινό Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης CEFR

Βαθμίδες GESE

-

Grade 1

A1

Grade 2

A2

Grade 3

Grade 4

B1

Grade 5

Grade 6

B2

Grade 7

Grade 8

Grade 9

C1

Grade 10

Grade 11

C2

Grade 12

 
SPOKEN ENGLISH FOR WORK (SEW)

Οι εξετάσεις SEW πιστοποιούν την ικανότητα επικοινωνίας του υποψηφίου στα πλαίσια της εργασίας του και είναι διαθέσιμες για μαθητές από 16 ετών και άνω. Η ικανότητα αυτή επικοινωνίας και συνεννόησης εξετάζεται για τα μεσαία επίπεδα γνώσης των Αγγλικών.)
  

Κοινό Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης CEFR

Επίπεδο SEW

A1

-

A2

-

B1

SEW 1

B2

SEW 2

SEW 3

C1

SEW 4

C2

-

  

Share