Ξένες Γλώσσες - Prolingua

 Πιστοποιητικά Αγγλικών ΑΣΕΠ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΗΣΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ2

CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE)

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Άριστη γνώση

CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH

UNIVERSITY OF MICHIGAN

 

   MSU-CELC

(Certificate of English Language Proficiency)

MICHIGAN STATE UNIVERCITY

 

PTE GENERAL PROFICIENT

EDEXCEL

 

INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 7,5 ΚΑΙ ΑΝΩ

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES)  IDP EDUCATION AUSTRALIA IELTS AUSTRALIA

 

CITY & GUILDS MASTERY C2

PEOPLECERT (INTERNATIONAL PERSONEL CERTIFICATION ASSOCIATION

 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1

CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE)

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Πολύ καλή γνώση

ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE)

UNIVERSITY OF MICHIGAN

 

PTE GENERAL ANDVANCED

EDEXCEL

 

TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 785 ΚΑΙ ΑΝΩ

EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY USA

 

CITY & GUILDS EXPERT C1

PEOPLECERT (INTERNATIONAL PERSONEL CERTIFICATION ASSOCIATION

 

INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ 7

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES) IDP EDUCATION AUSTRALIA IELTS AUSTRALIA

 

BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - HIGHER (BEC HIGHER)

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES)

 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ Β2

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH  FCE

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Καλή γνώση

ECCE MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH

UNIVERSITY OF MICHIGAN

 

PTE GENERAL UPPER INTERMEDIATE

EDEXCEL

 

TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 505 ΚΑΙ ΑΝΩ

EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY USA

 

CITY & GUILDS COMMUNICATOR B2

PEOPLECERT (INTERNATIONAL PERSONEL CERTIFICATION ASSOCIATION

 

INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 4,5 ΕΩΣ 5,5

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES) IDP EDUCATION AUSTRALIA IELTS AUSTRALIA

 

MSU-CELC

(Certificate of English Language Competency)

MICHIGAN STATE UNIVERCITY

 

BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - VANTAGE (BEC VANTAGE)

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES)

 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ B2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ Β1

PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET)

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Μέτρια γνώση

INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 3 ΕΩΣ 4

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES) IDP EDUCATION AUSTRALIA IELTS AUSTRALIA

 

CITY & GUILDS ACHIEVER B1

PEOPLECERT (INTERNATIONAL PERSONEL CERTIFICATION ASSOCIATION

 

BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - PRELIMINARY (BEC PRELIMINARY)

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES)

 

BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH

HELLENIC AMERICAN UNION

 

PTE GENERAL INTERMEDIATE

EDEXCEL

 

TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 405 EΩΣ 500

EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY USA

 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ B1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Share